Termeni și condiții

de utilizare a website-ului ApeductuluiResidence.ro
Site-ul ApeductuluiResidence.ro este o formă de promovare online a unui proiectului rezidențial cu același nume, dezvoltat în vestul Bucureștiului.

Categorii de conținut

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului ApeductuluiResidence.ro, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar și orice alt material transmis sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau campanii promoționale etc) aparțin site-ului ApeductuluiResidence.ro și reprezintă Continutul ApeductuluiResidence.ro. Este interzisă copierea și publicarea conținutului ApeductuluiResidencepe alte site-uri.â

Limitarea răspunderii

Conținutul de pe website este cu titlu de informare generală cu privire la proiectul imobiliar și oferta de apartamente. ApeductuluiResidence.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al conținutului ori serviciilor furnizate de site. Conținutul text și imaginile sunt cu titlu de informare și pot conține inexactități datorate procesului de construcție. Informațiile actuale și exacte se pot obține numai de la biroul de vânzări/tehnic amplasat în locația ansamblului rezidențial. ApeductuluiResidence.ro nu poate garanta implicit sau expres pentru conținutul de pe site și pentru conținutul oferit de partenerii săi. ApeductuluiResidence.ro nu își asumă răspunderea în nici un caz, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect de date, informații, imagini colectate de pe ApeductuluiResidence.ro. De asemenea, ApeductuluiResidence.ro nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte surse distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

În privința conținutului publicat cu erori sau care nu respectă alte politici de copyright, se vor lua măsuri de îndată ce se semnalează o astfel de problemă (formular de sugestii și contact).

Prin prezenta sunteți de acord să exonerați de răspundere site-ul ApeductuluiResidence.ro pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a neutilizării corecte sau frauduloase a site-urilor.

Pentru caz de forță majoră, ApeductuluiResidence.ro împreună cu colaboratorii săi este exonerat total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la erori de funcționare ale echipamentului tehnic de la ApeductuluiResidence.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele ApeductuluiResidence.ro, erorile de operare, grevă, etc.

ApeductuluiResidence.ro își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții în orice moment, fără o notificare prealabilă, motiv pentru care vă recomandăm revenirea periodică pe această pagină pentru citirea acestor termeni și condiții.

Utilizarea conținutului

Conținutul ApeductuluiResidence.ro, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în scop comercial se poate face numai cu acordul scris și expres al ApeductuluiResidence.ro.

Important:

Acordul scris se cere pentru:
• reproducerea sau stocarea conținutului ApeductuluiResidence.ro, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
• modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului ApeductuluiResidence.ro, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea ApeductuluiResidence.ro .

În oricare dintre cazurile contrare, ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță, în virtutea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pe cei care se fac vinovați de încălcarea prevederilor copyright-ului.

Orice utilizare a conținutului ApeductuluiResidence.ro, alta decât cea menționată expres în acești Termeni de Utilizare este strict interzisă. Cererile de utilizare a conținutului ApeductuluiResidence.ro în orice scop pentru care se cere acordul expres pot fi făcute în scris la adresa: contact@ApeductuluiResidence.ro.

Soluționarea litigiilor

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului, cu toate efectele juridice pe care acceptarea lor le produce sunt guvernate de legea română în vigoare și vor fi analizate și judecate de către instanța română.